به گزارش این روزنامه صهیونیستی با اشاره به نصب پرچم ایران در مرز لبنان با اسراییل نوشت: این پرچم روی یک بنر بزرگ متعلق به جنبش امل در فاصله چند متری نوار مرزی شمال اسراییل در خاک لبنان نصب شده است.

همچنین بر اساس این گزارش یک بنر بزرگ از تصویر آیت الله (امام) خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در منطقه مرزی بین لبنان و اسراییل نصب شده است.

زیر این بنر به زبان های عربی و عبری جمله ” ما می آییم ” نوشته شده و بالای آن پرچم های حزب الله نصب شده است.

روزنامه جروزالم پست اسراییل نصب نمادهای ایران و حزب الله لبنان در فاصله چند متری داخل مرز لبنان را به عنوان نشانه ای از نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه دانسته است.

به نوشته این روزنامه بنر منقش به تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی و عبارت ما می آییم درست در جایی نصب شده که محل کشته شدن ۱۰ سرباز رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۵ و در یک حمله انتحاری از سوی حزب الله بوده است.

گفتنی است اخیرا نصب یک روزشمار معکوس از پایان رژیم صهیونیستی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در تهران نیز واکنش هایی را در میان مقامات رژیم اسراییل در پی داشته که از جمله آنها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی  ۳ روز پیش با توییت کردن تصویر روزشمار معکوس نابودی رژیم صهیونیستی ، با ناراحتی و لحن عصبانی توییت کرده بود: اسراییل خیلی پیش از استقرار جمهوری اسلامی در ایران بوده و خیلی پس از آن نیز به حیات خود ادامه خواهد داد.

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/7723

وحشت رسانه های صهیونیست از نمادهای ایرانی

وب سایت روزنامه جروزالم پست اسراییل از نصب پرچم و بنر بزرگی با تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرز لبنان و اسراییل خبر داده است.

به گزارش این روزنامه صهیونیستی با اشاره به نصب پرچم ایران در مرز لبنان با اسراییل نوشت: این پرچم روی یک بنر بزرگ متعلق به جنبش امل در فاصله چند متری نوار مرزی شمال اسراییل در خاک لبنان نصب شده است.

همچنین بر اساس این گزارش یک بنر بزرگ از تصویر آیت الله (امام) خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در منطقه مرزی بین لبنان و اسراییل نصب شده است.

زیر این بنر به زبان های عربی و عبری جمله ” ما می آییم ” نوشته شده و بالای آن پرچم های حزب الله نصب شده است.

روزنامه جروزالم پست اسراییل نصب نمادهای ایران و حزب الله لبنان در فاصله چند متری داخل مرز لبنان را به عنوان نشانه ای از نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه دانسته است.

به نوشته این روزنامه بنر منقش به تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی و عبارت ما می آییم درست در جایی نصب شده که محل کشته شدن ۱۰ سرباز رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۵ و در یک حمله انتحاری از سوی حزب الله بوده است.

گفتنی است اخیرا نصب یک روزشمار معکوس از پایان رژیم صهیونیستی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در تهران نیز واکنش هایی را در میان مقامات رژیم اسراییل در پی داشته که از جمله آنها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی  ۳ روز پیش با توییت کردن تصویر روزشمار معکوس نابودی رژیم صهیونیستی ، با ناراحتی و لحن عصبانی توییت کرده بود: اسراییل خیلی پیش از استقرار جمهوری اسلامی در ایران بوده و خیلی پس از آن نیز به حیات خود ادامه خواهد داد.