به گزارش  سیتی که هفته گذشته قهرمانی خود را قطعی کرده بود، کار دشواری برای غلبه بر سوانسی نداشت و با ۵ گل این تیم را بدرقه کرد. اولین فرصت جدی سیتی در دقیقه ۱۱ توسط داوید سیلوا ایجاد شد و این بازیکن با یک ضربه محکم و چکشی موفق شد دروازه سوانسی را باز کند.

تنها ۴ دقیقه بعد و روی ارسال زمینی و عرضی فابین دلف، این بار استرلینگ در دهانه دروازه موفق شد با یک ضربه تمام کننده گل دوم را نیز به ثمر برساند.

در دقیقه ۳۵ سیتی بهترین بخت را برای زدن گل سوم داشت اما فابیانسکی در ۲ مرحله عکس العمل فوق العاده ای روی ضربات دی بروین و استرلینگ نشان داد. در ادامه جریان بازی آرام شد و نیمه اول با برتری ۰-۲ سیتی به اتمام رسید.

سیتیزن ها نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۵۳ دی بروین موفق شد با یک ضربه فوق العاده از پشت محوطه، گل سوم را نیز به ثمر برساند.

حملات تیم گواردیولا ادامه یافت و این تیم در دقیقه ۶۴ صاحب یک ضربه پنالتی شد و گرچه فابیانسکی ضربه گابریل را مهار کرد، اما در ریباند برناردو سیلوا موفق به گلزنی شد.

در دقیقه ۷۰ و روی اشتباه ماوسون، سیتی در حال رسیدن به یک گل به خودی بود اما دیرک دروازه، سوانسی را نجات داد. در دقیقه ۸۴ گابریل ژسوس با ضربه سر دروازه سوانسی را تهدید کرد اما فابیانسکی باز هم دروازه تیمش را نجات داد.

در دقیقه ۹۰ و روی پاس توره، گل پنجم منچسترسیتی توسط گابریل ژسوس با ضربه سر به ثمر رسید تا سیتی با ۵ گل سوانسی را مغلوب کند.

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/39159

سیتی ۵ – ۰ سوانسی؛ جشنواره گل در اتحاد

منچسترسیتی موفق شد در خانه خود با 5 گل سوانسی را شکست دهد.

به گزارش  سیتی که هفته گذشته قهرمانی خود را قطعی کرده بود، کار دشواری برای غلبه بر سوانسی نداشت و با ۵ گل این تیم را بدرقه کرد. اولین فرصت جدی سیتی در دقیقه ۱۱ توسط داوید سیلوا ایجاد شد و این بازیکن با یک ضربه محکم و چکشی موفق شد دروازه سوانسی را باز کند.

تنها ۴ دقیقه بعد و روی ارسال زمینی و عرضی فابین دلف، این بار استرلینگ در دهانه دروازه موفق شد با یک ضربه تمام کننده گل دوم را نیز به ثمر برساند.

در دقیقه ۳۵ سیتی بهترین بخت را برای زدن گل سوم داشت اما فابیانسکی در ۲ مرحله عکس العمل فوق العاده ای روی ضربات دی بروین و استرلینگ نشان داد. در ادامه جریان بازی آرام شد و نیمه اول با برتری ۰-۲ سیتی به اتمام رسید.

سیتیزن ها نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۵۳ دی بروین موفق شد با یک ضربه فوق العاده از پشت محوطه، گل سوم را نیز به ثمر برساند.

حملات تیم گواردیولا ادامه یافت و این تیم در دقیقه ۶۴ صاحب یک ضربه پنالتی شد و گرچه فابیانسکی ضربه گابریل را مهار کرد، اما در ریباند برناردو سیلوا موفق به گلزنی شد.

در دقیقه ۷۰ و روی اشتباه ماوسون، سیتی در حال رسیدن به یک گل به خودی بود اما دیرک دروازه، سوانسی را نجات داد. در دقیقه ۸۴ گابریل ژسوس با ضربه سر دروازه سوانسی را تهدید کرد اما فابیانسکی باز هم دروازه تیمش را نجات داد.

در دقیقه ۹۰ و روی پاس توره، گل پنجم منچسترسیتی توسط گابریل ژسوس با ضربه سر به ثمر رسید تا سیتی با ۵ گل سوانسی را مغلوب کند.