به گزارش اختصاصی به نقل از تسنیم، فرهاد دلق‌پوش در جلسه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رشت اظهار داشت: افزایش فعالیت‌ها و تحقیقات زمین‌شناسی در استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه موجب کاهش مخاطرات طبیعی می‌شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت  استان گیلان وضعیت رسوبات سواحل دریای خزر، تالاب‌ها و معادن استان گیلان را نیازمند مطالعات علمی و زمین‌شناختی دانست و گفت: با استفاده از تحقیقات زمین‌شناختی باید از ظرفیت‌های استان گیلان به نحو مطلوب بهره ‌برد.

دلق‌پوش با تاکید بر اینکه نمونه‌برداری از مناطق مختلف استان و مطالعات و آزمایش‌های منطقه‌ای با توجه به اقلیم استان گیلان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است بیان کرد: با استفاده از مطالعات زمین‌شناختی در حوزه‌های مختلف استان توفیق مطلوبی حاصل می‌شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان حفظ اقلیم طبیعی استان و بهره‌برداری صحیح از منابع را نیازمند داشته‌های علمی مناسب عنوان و خاطرنشان کرد:  با استفاده از مطالعات زمین‌شناختی به‌درستی می‌توان در راستای کاهش و جلوگیری از آسیب‌ها اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان  دارای گسل‌های متعدد است و مطالعات زمین‌شناسی در گیلان همواره باید از سوی تیمی علمی، تحقیقاتی و توانمند انجام شود افزود: پروژ‌های عمرانی در استان گیلان نیازمند مصالح معدنی استان هستند.

دلق‌پوش با اشاره به اینکه استان گیلان هم‌اکنون جهت تکمیل و اتصال راه آهن بین‌المللی آستراخان- آستارا به رشت که به طول ۲۵۰ کیلومتر است به شدت نیازمند مصالح معدنی است تصریح کرد: برخی از تصمیمات کلان و محدودیت‌های ملی در بخش معدن به منظور پیشرفت پروژه‌های عمرانی در گیلان نیازمند برطرف شدن است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان اتحاذ رویه درست در برداشت مواد معدنی از جلگه‌ها و بستر رودخانه‌‌های استان گیلان را حائز اهمیت بیان کرد و گفت: بهره‌برداری صحیح از مواد معدنی جلگه‌ای استان گیلان نیازمند مطالعاتی علمی و سیاستی واحد با استفاده از پشتوانه تحقیقاتی است.

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/38673

تکمیل پروژه خط آهن آستارا‌خان ـ آستارا ـ رشت نیاز به مصالح معدنی دارد

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان گفت: تکمیل پروژه خط آهن آستارا‌خان- آستارا- رشت نیازمند مصالح معدنی است.

به گزارش اختصاصی به نقل از تسنیم، فرهاد دلق‌پوش در جلسه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رشت اظهار داشت: افزایش فعالیت‌ها و تحقیقات زمین‌شناسی در استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه موجب کاهش مخاطرات طبیعی می‌شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت  استان گیلان وضعیت رسوبات سواحل دریای خزر، تالاب‌ها و معادن استان گیلان را نیازمند مطالعات علمی و زمین‌شناختی دانست و گفت: با استفاده از تحقیقات زمین‌شناختی باید از ظرفیت‌های استان گیلان به نحو مطلوب بهره ‌برد.

دلق‌پوش با تاکید بر اینکه نمونه‌برداری از مناطق مختلف استان و مطالعات و آزمایش‌های منطقه‌ای با توجه به اقلیم استان گیلان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است بیان کرد: با استفاده از مطالعات زمین‌شناختی در حوزه‌های مختلف استان توفیق مطلوبی حاصل می‌شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان حفظ اقلیم طبیعی استان و بهره‌برداری صحیح از منابع را نیازمند داشته‌های علمی مناسب عنوان و خاطرنشان کرد:  با استفاده از مطالعات زمین‌شناختی به‌درستی می‌توان در راستای کاهش و جلوگیری از آسیب‌ها اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان  دارای گسل‌های متعدد است و مطالعات زمین‌شناسی در گیلان همواره باید از سوی تیمی علمی، تحقیقاتی و توانمند انجام شود افزود: پروژ‌های عمرانی در استان گیلان نیازمند مصالح معدنی استان هستند.

دلق‌پوش با اشاره به اینکه استان گیلان هم‌اکنون جهت تکمیل و اتصال راه آهن بین‌المللی آستراخان- آستارا به رشت که به طول ۲۵۰ کیلومتر است به شدت نیازمند مصالح معدنی است تصریح کرد: برخی از تصمیمات کلان و محدودیت‌های ملی در بخش معدن به منظور پیشرفت پروژه‌های عمرانی در گیلان نیازمند برطرف شدن است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان اتحاذ رویه درست در برداشت مواد معدنی از جلگه‌ها و بستر رودخانه‌‌های استان گیلان را حائز اهمیت بیان کرد و گفت: بهره‌برداری صحیح از مواد معدنی جلگه‌ای استان گیلان نیازمند مطالعاتی علمی و سیاستی واحد با استفاده از پشتوانه تحقیقاتی است.