به گزارش  ذوب آهن در اولین دیدار نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ به مصاف الدحیل قطر رفت.

نماینده ایران در نیمه اول موفق شد با تک گل استنلی کی روش بر حریف پیروز شود. با آغاز نیمه دوم ، دامنه حملات تیم قطری بیشتر شد و ذوب آهن  تا دقیقه ۷۴ توانست برابر تیم الدحیل  مقاومت کند ولی در طی ۳ دقیقه ۲ بار دروازه اش باز شد و در ادامه نیز یک گل دیگر دریافت کرد تا شروع خوبی در رقابتهای این دوره نداشته باشد.

ترکیب ذوب آهن:

رشید مظاهری، وحید محمدزاده، خالد شفیعی، میلاد فخرالدینی، حمید بوحمدان، قاسم حدادی‌فر، محمدرضا حسینی، مرتضی تبریزی، بختیار رحمانی، کی‌روش سوارس و جورجی ولسیانی

ترکیب الدحیل:

کلود امین، محمد موسی ،  لوکاس مندز، بسام هشام، کریم بوضیاف، علی عفیف، مراد ناجی، نام تائه هی، علی المعز ،یوسف المساکنی ،یوسف العربی

دقایق حساس:

دقیقه ۱۱: ( گل اول ذوب آهن ) کرنر ارسالی از جناح راست حسینی با ضربه سر ولسیانی و تاثیرگذاری تبریزی در آستانه دروازه به کی روش رسید و این بازیکن با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد

دقیقه ۱۳: کرنر ارسالی بازکنان الدحیل با خروج اشتباه مظاهری همراه شد تا فرصت بسیار خوبی مقابل دروازه نصیب تیم قطری شود که کی روش با یک ضربه فداکارانه موقعیت را از حریف گرفت

دقیقه ۲۰: ضربه کاشته در موقعیت خطرناکی ، پشت محوطه جریمه نصیب الدخیل شد که ضربه العربی که زیر طاق دروازه ذوب آهن را نشانه گرفته بود با واکنش استثنایی مظاهری به کرنر رفت

دقیقه ۲۵: ضربه کاشته محکم کی روش به زحمت توسط لکونته دفع شد

دقیقه ۴۵+۱: ارسال بازیکنان الدحیل توسط محمدزاده به صورت ناقص دفع شد که باعث شد فرصت خوبی نصیب تیم قطری شود که این موقعیت را مظاهری با واکنش خوب  از حریف گرفت.

دقیقه ۷۴:( گل اول الدحیل ) شوت العربی از داخل محوطه جریمه توسط ، رشید مظاهری دفع شد و  در برگشت بوضیف بازی را به تساوی کشاند

دقیقه ۷۶ : (گل دوم الدحیل) کرنر ارسالی از راست الدحیل با ضربه سر بوضیاف به گل دوم الدحیل تبدیل شد

دقیقه ۷۸: بوضیاف ، فرصت خوبی برای هت تریک داشت که ضربه او توسط مظاهری مهار شد

 دقیه ۸۴ : ( گل سوم الدحیل)  پاس در عمق تائه هی در پشت مدافعین به یوسف مساکینی رسید و این بازیکن برای سومین بار دروازه ذوب آهن را باز کرد

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/34306

الدحیل ۳ – ذوب آهن ۱ / بردی که به باخت تبدیل شد

ذوب آهن در شرایطی که تا آخرین دقایق بازی از حریف پیش بود متحمل شکست سختی شد.

به گزارش  ذوب آهن در اولین دیدار نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ به مصاف الدحیل قطر رفت.

نماینده ایران در نیمه اول موفق شد با تک گل استنلی کی روش بر حریف پیروز شود. با آغاز نیمه دوم ، دامنه حملات تیم قطری بیشتر شد و ذوب آهن  تا دقیقه ۷۴ توانست برابر تیم الدحیل  مقاومت کند ولی در طی ۳ دقیقه ۲ بار دروازه اش باز شد و در ادامه نیز یک گل دیگر دریافت کرد تا شروع خوبی در رقابتهای این دوره نداشته باشد.

ترکیب ذوب آهن:

رشید مظاهری، وحید محمدزاده، خالد شفیعی، میلاد فخرالدینی، حمید بوحمدان، قاسم حدادی‌فر، محمدرضا حسینی، مرتضی تبریزی، بختیار رحمانی، کی‌روش سوارس و جورجی ولسیانی

ترکیب الدحیل:

کلود امین، محمد موسی ،  لوکاس مندز، بسام هشام، کریم بوضیاف، علی عفیف، مراد ناجی، نام تائه هی، علی المعز ،یوسف المساکنی ،یوسف العربی

دقایق حساس:

دقیقه ۱۱: ( گل اول ذوب آهن ) کرنر ارسالی از جناح راست حسینی با ضربه سر ولسیانی و تاثیرگذاری تبریزی در آستانه دروازه به کی روش رسید و این بازیکن با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد

دقیقه ۱۳: کرنر ارسالی بازکنان الدحیل با خروج اشتباه مظاهری همراه شد تا فرصت بسیار خوبی مقابل دروازه نصیب تیم قطری شود که کی روش با یک ضربه فداکارانه موقعیت را از حریف گرفت

دقیقه ۲۰: ضربه کاشته در موقعیت خطرناکی ، پشت محوطه جریمه نصیب الدخیل شد که ضربه العربی که زیر طاق دروازه ذوب آهن را نشانه گرفته بود با واکنش استثنایی مظاهری به کرنر رفت

دقیقه ۲۵: ضربه کاشته محکم کی روش به زحمت توسط لکونته دفع شد

دقیقه ۴۵+۱: ارسال بازیکنان الدحیل توسط محمدزاده به صورت ناقص دفع شد که باعث شد فرصت خوبی نصیب تیم قطری شود که این موقعیت را مظاهری با واکنش خوب  از حریف گرفت.

دقیقه ۷۴:( گل اول الدحیل ) شوت العربی از داخل محوطه جریمه توسط ، رشید مظاهری دفع شد و  در برگشت بوضیف بازی را به تساوی کشاند

دقیقه ۷۶ : (گل دوم الدحیل) کرنر ارسالی از راست الدحیل با ضربه سر بوضیاف به گل دوم الدحیل تبدیل شد

دقیقه ۷۸: بوضیاف ، فرصت خوبی برای هت تریک داشت که ضربه او توسط مظاهری مهار شد

 دقیه ۸۴ : ( گل سوم الدحیل)  پاس در عمق تائه هی در پشت مدافعین به یوسف مساکینی رسید و این بازیکن برای سومین بار دروازه ذوب آهن را باز کرد