نادر قاضی پور در گفت و گو با   درباره ساختار بودجه ۹۷، با اشاره به اینکه ساختار بودجه یک ساله است و بر اساس برنامه ششم توسعه و قوانین بالا دستی به خصوص قانون اساسی باید نوشته شود، اظهار داشت: باید در محتوای بودجه ۹۷ فکر معیشت و درآمد مردم باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید دولت فکر اساسی به حال معیشت و وضع اقتصادی مردم کند، گفت: افزایش حقوق های مردم باید به شکل پلکانی و به صورت کارشناسی باشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه حقوق ها نامتعارف و خارج از عدالت است: افزود: وضع بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید مورد توجه قرار بگیرد که چیزی در بودجه ۹۷ ندیدیم .

قاضی پور با اشاره به اینکه معیشت قشر آسیب پذیر جامعه با مشکل مواجه شده است، گفت: گوشت، برنج، نان، قند، شکر و روغن پنج قلم کالای اساسی در سبد کالای قشر آسیب پذیر است که نقش مهمی در معیشت آنها دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بیان داشت: دولت باید کالاهای اساسی سبد مصرف مردم را با قیمت مناسب عرضه کند تا همه خانواده ها قادر به خرید این اقلام باشند.
انتهای پیام

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/31705

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با اختصاصی:

حقوق ها نامتعارف و خارج از عدالت است | معیشت قشر آسیب پذیر جامعه با مشکل مواجه شده است

نادر قاضی پور با بیان اینکه متأسفانه حقوق ها نامتعارف و خارج از عدالت است ، گفت: معیشت قشر آسیب پذیر جامعه با مشکل مواجه شده است.

نادر قاضی پور در گفت و گو با   درباره ساختار بودجه ۹۷، با اشاره به اینکه ساختار بودجه یک ساله است و بر اساس برنامه ششم توسعه و قوانین بالا دستی به خصوص قانون اساسی باید نوشته شود، اظهار داشت: باید در محتوای بودجه ۹۷ فکر معیشت و درآمد مردم باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید دولت فکر اساسی به حال معیشت و وضع اقتصادی مردم کند، گفت: افزایش حقوق های مردم باید به شکل پلکانی و به صورت کارشناسی باشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه حقوق ها نامتعارف و خارج از عدالت است: افزود: وضع بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید مورد توجه قرار بگیرد که چیزی در بودجه ۹۷ ندیدیم .

قاضی پور با اشاره به اینکه معیشت قشر آسیب پذیر جامعه با مشکل مواجه شده است، گفت: گوشت، برنج، نان، قند، شکر و روغن پنج قلم کالای اساسی در سبد کالای قشر آسیب پذیر است که نقش مهمی در معیشت آنها دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بیان داشت: دولت باید کالاهای اساسی سبد مصرف مردم را با قیمت مناسب عرضه کند تا همه خانواده ها قادر به خرید این اقلام باشند.
انتهای پیام