به گزارش  خیرالله خاوری در جریان بازدید از پیشرفت پروژه راه آهن رشت-قزوین با اشاره به اینکه راه آهن رشت- قزوین یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین خط‌وط ریلی کشور است اظهار داشت: این پروژه با حجم عملیاتی بالایی در حال ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی مجموع این پروژه را ۱۶۴ کیلومتر عنوان کرد و با بیان اینکه مسیر عبور بخش‌هایی از این پروژه سخت گذر و صعب‌العبور است اعلام کرد: ۲۸ کیلومتر از مسیر مذکور از مسیر تونل و ۸ کیلومتر آن از روی پل عبور می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پروژه خط آهن رشت-قزوین از لحاظ حجم کاری جزء بزرگترین پروژه‌های ریلی کشور محسوب می‌شود گفت: با برآورد هزینه‌ها با شرایط کنونی می‌توان گفت که پروژه ریلی راه‌آهن قزوین به رشت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است.

مدیرعامل شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به اینکه امسال ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به روند ساخت این پروژه تزریق‌شده تاکید کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبار مذکور هزینه شده است.

خادمی با بیان اینکه در محدوده ۵۵ کیلومتری اتوبان قزوین به رشت به‌منظور نصب تیرهای ۱۰۰ متری برای عبور قطار نیازمند بسته شدن موقت اتوبان هستیم افزود: این اقدام کاری بسیار فنی و پیچیده‌ بوده و به‌منظور تسهیل در روند این عنلیات نیازمند همکاری مدیران استانی هستیم.

وی با بیان اینکه در اجرای پروژه خط آهن رشت قزوین مصمم هستیم تا امسال قطار را به رشت برسانیم بیان کرد: از مجموع ۱۶۵ کیلومتر مسیر این پروژه ۱۸ کیلومتر آن باقیمانده  است که با رفع مشکل در اتوبان تکمیل این پروژه تسهیل می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه با اتمام این پروژه آخرین مسیر ریلی شمال به جنوب  متصل می‌شود خاطرنشان کرد: با ادامه خط آهن قزوین ـ رشت به انزلی و آستارا یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ریلی شمال به جنوب تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه اتمام پروژه مذکور  در ترانزیت کالا و مسافر نقش به‌سزایی را ایفا می‌کند تاکید کرد: در اجرای پروژه ریلی قروین ـ رشت تلاش شد تا تمامی تجهیزات مورد نیاز شبکه ریلی از داخل کشور تامین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از این اقدام را رونق اشتغال در کشور عنوان و تصریح کرد: حمایت از تولیدات داخلی در پروژه خط آهن قزوین ـ رشت مد نظر قرار گرفته است.

ساخت خط آهن رشت قزوین از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و مجموع این مسیر ۱۶۴ کیلومتر است؛ با بهره برداری از این پروژه سالانه ۱۰ میلیون تن بار و ۳ میلیون نفر مسافر در این مسیر جابه‌جا می‌شوند.

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/31333

۱۸ کیلومتر از پروژه خط آهن رشت ـ قزوین هنوز باقی مانده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مجموع مسیر خط آهن رشت قزوین ۱۶۴ کیلومتر است گفت: ۱۸ کیلومتر از پروژه خط آهن رشت ـ قزوین هنوز باقی مانده است.

به گزارش  خیرالله خاوری در جریان بازدید از پیشرفت پروژه راه آهن رشت-قزوین با اشاره به اینکه راه آهن رشت- قزوین یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین خط‌وط ریلی کشور است اظهار داشت: این پروژه با حجم عملیاتی بالایی در حال ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی مجموع این پروژه را ۱۶۴ کیلومتر عنوان کرد و با بیان اینکه مسیر عبور بخش‌هایی از این پروژه سخت گذر و صعب‌العبور است اعلام کرد: ۲۸ کیلومتر از مسیر مذکور از مسیر تونل و ۸ کیلومتر آن از روی پل عبور می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پروژه خط آهن رشت-قزوین از لحاظ حجم کاری جزء بزرگترین پروژه‌های ریلی کشور محسوب می‌شود گفت: با برآورد هزینه‌ها با شرایط کنونی می‌توان گفت که پروژه ریلی راه‌آهن قزوین به رشت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است.

مدیرعامل شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به اینکه امسال ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به روند ساخت این پروژه تزریق‌شده تاکید کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبار مذکور هزینه شده است.

خادمی با بیان اینکه در محدوده ۵۵ کیلومتری اتوبان قزوین به رشت به‌منظور نصب تیرهای ۱۰۰ متری برای عبور قطار نیازمند بسته شدن موقت اتوبان هستیم افزود: این اقدام کاری بسیار فنی و پیچیده‌ بوده و به‌منظور تسهیل در روند این عنلیات نیازمند همکاری مدیران استانی هستیم.

وی با بیان اینکه در اجرای پروژه خط آهن رشت قزوین مصمم هستیم تا امسال قطار را به رشت برسانیم بیان کرد: از مجموع ۱۶۵ کیلومتر مسیر این پروژه ۱۸ کیلومتر آن باقیمانده  است که با رفع مشکل در اتوبان تکمیل این پروژه تسهیل می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه با اتمام این پروژه آخرین مسیر ریلی شمال به جنوب  متصل می‌شود خاطرنشان کرد: با ادامه خط آهن قزوین ـ رشت به انزلی و آستارا یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ریلی شمال به جنوب تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه اتمام پروژه مذکور  در ترانزیت کالا و مسافر نقش به‌سزایی را ایفا می‌کند تاکید کرد: در اجرای پروژه ریلی قروین ـ رشت تلاش شد تا تمامی تجهیزات مورد نیاز شبکه ریلی از داخل کشور تامین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از این اقدام را رونق اشتغال در کشور عنوان و تصریح کرد: حمایت از تولیدات داخلی در پروژه خط آهن قزوین ـ رشت مد نظر قرار گرفته است.

ساخت خط آهن رشت قزوین از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و مجموع این مسیر ۱۶۴ کیلومتر است؛ با بهره برداری از این پروژه سالانه ۱۰ میلیون تن بار و ۳ میلیون نفر مسافر در این مسیر جابه‌جا می‌شوند.