داریوش فرضیایی معروف به عمو پورنگ ک در سفری کاری در هندوستان به سر می برد با شاهرخ خان ستاره بالیوود دیدار کرد.

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/31275

عمو پورنگ در آغوش شاهرخ خان+تصاویر

داریوش فرضیایی با شاهرخ خان ستاره بالیوود دیدار کرد.

داریوش فرضیایی معروف به عمو پورنگ ک در سفری کاری در هندوستان به سر می برد با شاهرخ خان ستاره بالیوود دیدار کرد.