ماه چهره خلیلی بازیگر فیلم “اشنوگل” در جریان اکران این فیلم در گفتگو با   نخست درباره آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: فضای مجازی جنبه های مثبت و منفی فراوانی دارد.

بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان ادامه داد: ورود و استفاده از فضای مجازی مثل مسواک شخصی است، هرکس باید مراقب باشد که چطور از آن استفاده می کند و بر روی زمان علاقه مندی که برای استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می گذارد دقت کند.

ماه چهره خلیلی در جریان اکران اشنوگل در سینماهای کشور درباره حضور در این فیلم، گفت: جای خالی فیلمی در ژانر دفاع مقدس در سینماهای کشور احساس می شد.

وی با تأکید براینکه دفاع مقدس ژانر مورد علاقه من در سینما و تلویزیون است، اظهار کرد: بنده قبل از بازی در اشنوگل نیز در آثار ژانر دفاع مقدس در قالب فیلم های بلند و کوتاه بازی کردم.

انتهای پیام/

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/28425

ماه چهره خلیلی در گفتگو با اختصاصی:

دفاع مقدس ژانر مورد علاقه من در سینماو تلویزیون است

بازیگر فیلم اشنوگل با بیان اینکه دفاع مقدس ژانر مورد علاقه من در سینما و تلویزیون است، گفت:جای خالی فیلمی در ژانر دفاع مقدس در سینماهای کشور احساس می شد.

ماه چهره خلیلی بازیگر فیلم “اشنوگل” در جریان اکران این فیلم در گفتگو با   نخست درباره آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: فضای مجازی جنبه های مثبت و منفی فراوانی دارد.

بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان ادامه داد: ورود و استفاده از فضای مجازی مثل مسواک شخصی است، هرکس باید مراقب باشد که چطور از آن استفاده می کند و بر روی زمان علاقه مندی که برای استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می گذارد دقت کند.

ماه چهره خلیلی در جریان اکران اشنوگل در سینماهای کشور درباره حضور در این فیلم، گفت: جای خالی فیلمی در ژانر دفاع مقدس در سینماهای کشور احساس می شد.

وی با تأکید براینکه دفاع مقدس ژانر مورد علاقه من در سینما و تلویزیون است، اظهار کرد: بنده قبل از بازی در اشنوگل نیز در آثار ژانر دفاع مقدس در قالب فیلم های بلند و کوتاه بازی کردم.

انتهای پیام/