ابراهیم رزاقی در گفت و گو با  درباره نقش تحریم های جدید و نقض برجام در اقتصاد کشور، اظهار کرد: مشکلی که خطرناک تر از سایر تهدید ها اقتصاد کشور را در برگرفته است را باید در سیاست های داخلی جستجو کرد.

کارشناس اقتصاد کشورمان با اشاره به اینکه دلار ارزان واردات از هر تهدید خارجی خطرناک تر است، تصریح کرد: دولت دلار ارزان به وارد کننده می دهد و آسیب های آن هم در کشور در بدنه اقتصاد زیاد شده است نمونه آن واردات قطعات خودرو و سوار کردن آن به اصطلاح مونتاژ در ایران است که اسم آن را تولید داخلی هم می گذارند.

رزاقی با بیان اینکه حجم بالای واردات کالابه ویژه کالاهای مشابه تولید داخلی متکی به این دلار ارزان است، اضافه کرد: این مسئله عمومیت پیدا کرده است و در کشاورزی هم شاهد هستیم.

کارشناس اقتصاد کشورمان با تأکید براینکه دلار ارزان واردات، خطرناک تر از آسیب تحریم ها و نقض برجام است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران چهار دهه در برابر انواع تحریم هاو تهدید ها ایستادگی کرده است و با دوران پسا تحریم بیگانه نیست.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از اول برجام فرمودند که آمریکایی ها قا بل اعتماد نیستند ، اضافه کرد: الان به این سخن بر حق رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیدیم که آمریکایی ها هیچگاه قابل اعتماد نبوده اند.

رزاقی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها نسخه واکسینه کردن اقتصاد برابر تحریم ها است ، اظهار کرد: باید این سیاست مهم در عمل به شکل کامل اجرایی شود.

انتهای پیام

مجله خبری اختصاصی ekhtesasee.com
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
آدرس اینترنتی مطلب : http://ekht.ir/26357

کارشناس مسائل اقتصادی درگفتگو با اختصاصی:

دلار ارزان واردات، خطرناک تر از آسیب تحریم ها و نقض برجام است | اقتصاد مقاومتی نسخه واکسینه کردن اقتصاد برابر تحریم ها است

ابراهیم رزاقی در گفت و گو با  درباره نقش تحریم های جدید و نقض برجام در اقتصاد کشور، اظهار کرد: مشکلی که خطرناک تر از سایر تهدید ها اقتصاد کشور را در برگرفته است را باید در سیاست های داخلی جستجو کرد.

کارشناس اقتصاد کشورمان با اشاره به اینکه دلار ارزان واردات از هر تهدید خارجی خطرناک تر است، تصریح کرد: دولت دلار ارزان به وارد کننده می دهد و آسیب های آن هم در کشور در بدنه اقتصاد زیاد شده است نمونه آن واردات قطعات خودرو و سوار کردن آن به اصطلاح مونتاژ در ایران است که اسم آن را تولید داخلی هم می گذارند.

رزاقی با بیان اینکه حجم بالای واردات کالابه ویژه کالاهای مشابه تولید داخلی متکی به این دلار ارزان است، اضافه کرد: این مسئله عمومیت پیدا کرده است و در کشاورزی هم شاهد هستیم.

کارشناس اقتصاد کشورمان با تأکید براینکه دلار ارزان واردات، خطرناک تر از آسیب تحریم ها و نقض برجام است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران چهار دهه در برابر انواع تحریم هاو تهدید ها ایستادگی کرده است و با دوران پسا تحریم بیگانه نیست.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از اول برجام فرمودند که آمریکایی ها قا بل اعتماد نیستند ، اضافه کرد: الان به این سخن بر حق رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیدیم که آمریکایی ها هیچگاه قابل اعتماد نبوده اند.

رزاقی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها نسخه واکسینه کردن اقتصاد برابر تحریم ها است ، اظهار کرد: باید این سیاست مهم در عمل به شکل کامل اجرایی شود.

انتهای پیام