مجله الکترونیکی
[ نسخه آزمایشی ]
کد خبر : ۱۴۱
زمان انتشار : ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

گزارش مرکز آمار از تشدید فاصله «فقیر و غنی» در دولت یازدهم

به گزارش  به نقل از تسنیم یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی بین دهکهای بالا و پایین درآمدی است. در این میان آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد طی سالهای اخیر تمکن مالی دهک غنی نسبت به دهک فقیر با شاخصهای گوناگون بیشتر شده است. برابر این آمارها شرایط خانوارهای شهری و روستایی دهکهای […]

به گزارش  به نقل از تسنیم یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی بین دهکهای بالا و پایین درآمدی است. در این میان آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد طی سالهای اخیر تمکن مالی دهک غنی نسبت به دهک فقیر با شاخصهای گوناگون بیشتر شده است.

برابر این آمارها شرایط خانوارهای شهری و روستایی دهکهای اول (فقیر) و دهم (غنی) در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۴، با شاخصهای گوناگون به شرح زیر بوده است:

  • متوسط فاصله هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۴٫۲۹ برابر در سال ۱۳۹۲ به ۴٫۷۷ برابر در سال ۱۳۹۴ رسید.
  • متوسط فاصله هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای روستایی دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۷٫۲۲ برابر در سال ۱۳۹۲ به ۸٫۱۱ برابر در سال ۱۳۹۴ رسید.
  • متوسط فاصله هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۱۴٫۰۸ برابر در سال ۱۳۹۲ به ۱۴٫۱۶ برابر در سال ۱۳۹۴ رسید.
  • متوسط فاصله هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای روستایی دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۱۷٫۳۸ برابر در سال ۱۳۹۲ به ۱۷٫۷۷ برابر در سال ۱۳۹۴ رسید.

همچنین گزارشها نشان می‌دهد فاصله درآمدی بین خانواده‌های روستایی و شهری نیز افزایش یافته است. چنان‌که:

  • نسبت متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی از ۱٫۶۹ برابر به ۱٫۷۳ برابر افزایش یافت.
  • نسبت متوسط هزینه خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی از ۱٫۵۹ برابر به ۱٫۷۹ برابر افزایش یافت.

به این ترتیب روشن است که هیچ‌یک از این شاخصها به سمت عدالت اجتماعی حرکت نکرده و فاصله بین طبقات فقیر و غنی بیشتر شده است.

ارسال نظر
( انصراف از پاسخگویی )
مرا از نظرات بعدی با خبر کن
مرا فقط از پاسخ به نظرم با خبر کن
کلید را به سمت چپ بکشید

اولین دیدگاه را برای این مطلب ارسال کنید.

محمود خاقانی

درواقع باید گفت که دولت تدبیر وامید با افزایش عوارض خروج به جای اینکه آن را به استناد اصل بیستم قانون اساسی ملغی کند درذهن رای دهنده ای که با امید به این دولت رای داد اینگونه تداعی می کند که دولت از خط تدبیر خارج شده است.

متین مسلم

متین مسلم

مثل همیشه؛ نه جنگ نه صلح!